Chkdsk – sprawdzanie spójności systemu plików Windows XP

Kategoria: Windows XP

Program do sprawdzania spójności plików możemy uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy sposób: Klikamy na ikonę dysku twardego i wybieramy Właściwości — Narzędzia — Sprawdź dla zaznaczonego dysku. Drugi sposób: wpisujemy w wierszu poleceń komendę CHKDSK. Wybierając drugi wariant mamy wtedy do wyboru kilka możliwości modyfikujących proces sprawdzania:

/F Naprawia błędy na dysku.

/V Na partycjach FAT/FAT32: wyświetla pełne ścieżki i nazwy wszystkich plików na dysku.Na partycjach NTFS: wyświetla komunikaty porządkowania, jeżeli istnieją.

/R Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać (implikuje użycie przełącznika /F).

/L: rozmiar Tylko NTFS: Zmienia rozmiar pliku dziennika na podaną liczbę kilobajtów. Jeżeli rozmiar nie zostanie podany, wyświetlany jest rozmiar bieżący.

/X Wymusza uprzednią dezinstalację woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe (implikuje użycie przełącznika /F).

/I Tylko NTFS: wykonuje mniej dokładne sprawdzenie wpisów indeksu.

/C Tylko NTFS: pomija sprawdzanie zapętleń w strukturze folderów.

Użycie przełączników /I lub /C zmniejsza ilość czasu potrzebną do uruchomienie
programu Chkdsk przez pominięcie niektórych operacji sprawdzenia woluminu.

2 odpowiedzi na „Chkdsk – sprawdzanie spójności systemu plików Windows XP”

  1. Piotr snk pisze:

    Co z robić żeby chkdsk nie włączał się przy starcie komputera.Program ten za każdym razem włącza mi się ale pokazuje po sprawdzenieu że dysk E jest sprawny i nie ma błedów!!!Jak go wyłączyć???

Odpowiedz

0,741