Wyłączenie Centrum Zabezpieczeń Windows Vista

Kategoria: Windows Vista
ikona jpg

Wyłączenie tego modułu wiąże się z brakiem informacji o poziomie bezpieczeństwa systemu. Aby wyłączyć Centrum Zabezpieczeń w systemie Windows Vista należy kliknąć na Start – Uruchom – wpisując komendę cmd (musimy uruchomić wiersz poleceń z prawami administratora. Najlepiej zrobić skrót na pulpicie, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję uruchom jako administrator). Przechodzimy do katalogu Czytaj więcej

Wyłączenie komunikatów ostrzegawczych usług Centrum zabezpieczeń

Kategoria: Windows XP
płyta Windows XP

Start –> Uruchom –> regedit (edytor rejestru) 1. Odnajdujemy w rejestrze gałąź HKLM\SOFTWARE\MicrosoftSecurity Center 2. Zmieniamy wartości kluczy : AntiVirusDisableNotify, FirewallDisableNotify, UpdatesDisableNotify na 1. Jeśli wartości nie istnieją należy je dodać (Nowy | Wartość DWORD) z odpowiednim parametrem (1).

0,221